You are here: Home София Столичните кметове 57 кмета ръководят София от Освобождението до наши дни

57 кмета ръководят София от Освобождението до наши дни

Оценка на читателите: / 4
Слаба статияОтлична статия 

За 135 - годишния период от Освобождението до днес Софийската община е ръководена от 57-ма кметове. Те са избирани или назначавани в съответст­вие с действащите по тяхно време закони за градските общини.

Софийските кметове ръководят общинските управи (съвети) и претво­ряват техните решения, както и тези на някои държавни органи за изграж­дането на града и неговото благоустрояване през тези години. Заедно с то­ва те участват и в разрешаването на множество въпроси и проблеми от жи­вота на софийските жители, започващи от тяхното раждане, до края на зем­ния им път.

Приносът на всеки един от тях на този пост се обуславя от об-ществено-политическите условия в страната, продължителността на тяхно­то кметуване и, не на последно място по значение, от управленските им спо­собности и индивидуални качества. Повечето от софийските кметове са по-известни със своята дейност, която осъществяват преди или след пребиваването си на кметския стол. Много от тях са министри, депутати, дипломати, военачалници, индустри­алци, банкери, лекари, инженери, учени, публицисти и пр.

Трима от тях — Д. Петков, Т. Живков и Ст. Софиянски, в различни периоди оглавяват и дър­жавното управление. Независимо от нееднозначната оценка за тяхната дейност като кмето­ве, всички те са част от 120-годишната история на София от Освобождени­ето до наши дни. Някои от тях имат значителен принос за постигнатия по време на тяхното управление просперитет на столичния град, а имена ка­то Д. Петков, генерал В. Вазов и инж. И. Иванов с пълно основание могат да бъдат вписани сред най-видните представители на строителите на нова София.

Всеки един от софийските кметове е оставил с делото си следа в историята на нашата столица, която от от древността до днес расте но старее.


 

 

 

Печат PDF

Back to top

Copyright © Вселена нюз 2021

joomla templates by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.