You are here: Home Земята Човекът и природата

Човекът и природата

Оценка на читателите: / 5
Слаба статияОтлична статия 

Човекът през последдите две столетия системно замърсява въздуха над своите градове и селища и по този начин унищожава постепенно природата без да си дава сметка, че освен че замърсява въздуха, който диша и уврежда своето здраве той предизвиква глобални промени в климата на земятаЧовекът през последдите две столетия системно замърсява въздуха над своите градове и селища и по този начин унищожава постепенно природата без да си дава сметка, че освен че замърсява въздуха, който диша и уврежда своето здраве той предизвиква глобални промени в климата на земята

Най-висшето разумно същество, властелинът на планетата Земя от столетия съзнателно, с всичките си знания и опит е в конфликт с живата природа. Човекът иска да я подчини на своите  нужди и цели, без да се замисля за вредата, която й причинява. Но природните закони са други. Те са безмилостни, жестоки и наказват този, който се опитва да разруши хармонията между човека и заобикалящата го естествена среда.

Земята е третата планета в Слънчевата система. Тя е най-голямата от земеподобните планети в тази система и единствената, на която според съвременните научни схващания, има живот. Този живот се нарича с общото нарицателно название - природа. Природата, в най-широкия смисъл на думата означава естествената среда, материалния свят. Латинската дума за природа е natura, която от своя страна е превод от гръцката физис (?????) и означава естествени неща, неща от естествен характер.

Самата природа се дели на жива: растенията и животните на земята и нежива, която се състои от вещества и енергия: елементарни частици, химични елементи, минерали, небесни тела и галактики. По обясними причини, човекът може да въздейства най-силно на живата природа, на растенията и животните.

Живата природа, унищожавана със столетия от човека, го наказва с превръщането на съществувалите преди неговото нашествие гори, пасища и прекрасни равнини в пустини. Индустриализацията, непрекъснатото изпускане на вредни газове в атмосферата водят до бавно унищожаване на природата. Източниците на замърсяването на природната среда са безбройни. Всички те са за удобството на човека, за един по лесен и комфортен живот. Но те не само създават, те отнемат чистия въздух, чистата вода, което от друга страна е вреда и за самия човек. Унищожават се вековни гори, красиви местности, погубват се ценни растения и животни.

Особено безкомпромисна е природата към човека, когато той се опитва да създаде  храни по методи, различни от тези, от които той е осигурявал своето съществуване през хилядолетията. Наказва го с болести, които го правят уязвим от най-леките заболявания, от които преди почти не е боледувал и с всяко едно поколение  човешкият род бавно се изражда.

Природата наказва човека и когато се опитва да се намеси във възпроизводството на себеподобни или на животни, създавайки за научни или военни цели, странни хибриди. Създадените такива продукти на човешката дейност против законите на природата са нетрайни, уязвими или вредят по един или друг начин на създателя си - човека.

Човекът разполага с методи, с които вече може да унищожи,  по-бавно или по-бързо  живата природа на планетата. Но какво ще направи когато планетата се оголи от гори, когато всички природни водоеми се замърсят, когато обработваемите земи са отровени с химикали и пестициди! Каква храна ще яде, какви течности ще пие, какъв въздух ще диша?

Човешките технологии напредват с главоломни темпове и вече има изкуствени дървета, растения, храни, течности, имитиращи природните, но тези изкуствени продукти не могат да заместят натуралните. За да стане това, трябва да изчезне сегашният разумен човек, съставен от плът и кръв, и на негово място да се появи синтетичен хуманоид.

За да не стигне до унищожаването на планетата, човекът трябва да разбере, че  природата може без него, но той не може без природата. Затова нека да се върне към древния закон за хармонията между човека и живата природа, завещан от Твореца. Според него, човекът е най-висшето разумно същество  на земята, но трябва да взема от нея толкова, колкото е необходимо за неговото съществуване. Нека  най-висшето разумно същество - господар на планета земя, стане отново приятел на живата природа. В противен случай, той - човекът, ще остане без храни и суровини, което може да доведе до изчезването на неговия род на земята. А живата природа - тя, след като остане без господар на планетата Земя, ще се възстанови и ще продължи да живее, както е живяла преди да се появи човекът.

Продължение...

Copyright © Вселена нюз 2021

joomla templates by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.