Манолаки Ташев - първият кмет на София след Освобождението

Столичните кметове | Автор: Николай Божков

Оценка на читателите: / 9
Слаба статияОтлична статия 

Първият кмет на София след Освобождението, Манолаки Ташев, бил назначен, за председател на Софийския градски управителен съвет, както тогава се е наричала, общината, в столицата, от губернатора на града — Пьотр Алабин, на 10 февруари 1878 г.

Ташев управлява кратко – от 10 февруари 1878 г. до 8 май 1878 г., когато внезапна смърт прекъсва дейността му. Независимо от това обаче за кратко той успява да положи основите на работата на общинската администрация в току-що освободения от османско робство град.

 

 

 

Златарската чаршия в София след ОсвобождениетоЗлатарската чаршия в София след ОсвобождениетоНа първият, столичен кмет, се падало, да управлява град, със съществуваща общинска структура. София посрещнала Освобождението през 1878 г. като един от основните селищни центрове в българските земи. Градът бил търговско-промишлено и земеделско средище, който бил седалище на санджак и имал ключово място в църковно-просветните и революционните борби на българите. Вилаетската реформа в Османската империя от 60-те години на XIX в. била по френски образец.

Тя засилвала елементите на местното самоуправление, в което българското население заемало все по-важно място. Съгласно Закона за администрацията на вилаетите от 1870 г. в града съществувал предимно изборен административен съвет с широки правомощия за решаване на въпроси от местен характер, с гарантирано представителство на различните етно-религиозни групи, функциониращ под контрола на санджак-бея. Градската територия на София била разделена на 18 махали, ръководени от изборните съвети на старейшините (ихтиар-меджлиси) начело с кмет (мухтар).

По време на Освободителната война руските военни власти запазили всички правомощия на общинските съвети. Постепенно, с оглед на войната започнали да се правят някои промени, които по-късно наложили създаване на нова регламентация. С Главните основания за гражданско управление на санджаците и окръзите на Българския край от 7 юли 1877 г. и с Временните правила за управителните съвети в окръзите и градовете на България от 8 август същата година за пръв път се разграничавали органите, ръководещи градовете, от тези за прилежащата им териториална единица. Общините се превръщали от верски в административни общности, но функциониращи под прекия контрол на окръжните управители и губернаторите.

Манолаки ТашевМанолаки Ташев

Веднага след освобождаването на София на 4 януари 1878 г., /нов стил/ за временен административен началник на града бил назначен княз Оболенски, който формирал първия временен градски съвет. На 5 февруари 1878 г. за губернатор бил назначен генерал Пьотр Алабин, под чието ръководство на 10 февруари същата година били проведени избори и бил формиран първият общински съвет от 12 души, начело с кмет, двама помощници и секретар. Вътрешната структура на града с 18 махали се запазила.

Внезапната смърт на Манолаки Ташев прекъснала неговата дейност само три месеца след заемането на кметския пост. Независимо от този кратък срок, по негово време се решили някои неотложни благоустройствени въпроси на следосвобожденска София. Почистили се градските улици и площади от многогодишна смет, която се извозвала извън чертите на София. Възстановено било уличното осветление и се поръчали нови газени фенери. Определили се нови граници на София. Изградена била градска санитарна комисия. Организирала се „Служба за потушаване на пожари". Открила се първата обществена градина — част от днешната Градска градина. Основавала се техническа служба при Софийската община, оглавявана от чешкия архитект А. Колар, със задача да започне работа по съставяне на първия регулационен план на София.

Печат